GIỚI THIỆU > CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi
Tin đăng ngày: 7/8/2017 - Xem: 699
 

Kính gửi quý phụ huynh hình ảnh một số Cơ sở vật chất tại trường mần mon Trường Thi - TP Vinh -  Nghệ An

Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

Giới thiệu khác:
Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi (7/8/2017)
Đội ngũ giáo viên, nhân viên (27/2/2015)
Kết quả đạt được trong các năm qua (3/12/2014)
Trường Mầm non Trường Thi (18/1/2012)
 

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THI
Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.120.378
Email: mntruongthi.vinh@nghean.edu.vn - http://mamnontruongthi.edu.vn