Trang chủ | Giới thiệu | Cơ sở vật chất
Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

Kính gửi quý phụ huynh hình ảnh một số Cơ sở vật chất tại trường mần mon Trường Thi - TP Vinh -  Nghệ An

Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

Cơ sở Vật chất trường mần non Trường Thi

 

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG THI
Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.120.378
Email: mntruongthi.vinh@nghean.edu.vn - http://mamnontruongthi.edu.vn